Cerdded i gopa Pumlumon

Dewch i gerdded i gopa Pumlumon i ddarganfod llynnoedd a nentydd lle mae afonydd mawr yn tarddu. Cewch hefyd fwynhau golygfeydd di-dor dros gefn gwlad Ceredigion a mynyddoedd Cymru.


Tybed oeddech chi’n gwybod mai ‘simnai’ yw ystyr ‘llumon’ ac felly mai ‘pum simnai’ yw ystyr yr enw ‘Pumlumon’? Fel mae’n digwydd, mae dewis o bum llwybr hefyd i gyrraedd copa Pumlumon Fawr, yr uchaf o gopaon Mynyddoedd Cambria.

Llwybr George Borrow: yr awdur a’r teithiwr o’r 19eg ganrif sy’n rhoi ei enw i’r llwybr hwn. Yn ei lyfr, Wild Wales, mae’n dweud na fu erioed mor hapus ag yr oedd y diwrnod y bu’n yfed o lygad y tair afon sy’n tarddu ar lethrau’r mynydd.   

Llwybr y Moch: mae’r llwybr hwn yn dilyn trywydd Nant y Moch o’r gronfa ddŵr â’r un enw.

Llwybr Caradog Jones: mae’r llwybr hwn yn dathlu camp y dyn cyntaf o Gymru i gyrraedd copa mynydd Everest. Cafodd Caradog Jones ei fagu ychydig filltiroedd i ffwrdd ym mhentref Pontrhydfendigaid.

Llwybr Sabrina: mae’r llwybr hwn ar ochr ddwyreiniol Pumlumon. Sabrina oedd enw hynafol afon Hafren sy’n tarddu ar Bumlumon.

Llwybr Syr Chris Bonington: mae’r llwybr hwn yn dechrau yn Eisteddfa Gurig, ger y ffin rhwng Ceredigion a Phowys, a’r man lle mae’r afonydd sy’n tarddu ar Bumlumon yn gwahanu.