Tablau Llanw ac arolygon y tywydd

Cyn mentro allan ar hyd yr arfordir, ar y tir neu’r môr, cofiwch gael cipolwg ar y tablau llanw.

Os nad y'ch chi’n gyfarwydd â siâp y traethau a’r pentiroedd, fe allech chi fynd i drafferth os byddwch wedi mentro ychydig yn bellach na’r bwriad, neu os bydd amser wedi hedfan heibio wrth i chi fwynhau'ch hunan.


Ar y dudalen hon, fe welwch frasamcan o amser ac uchder y llanw yn Aberystwyth.

I gael syniad o amser y llanw mewn lleoliadau eraill ym Mae Ceredigion, gallwch dynnu neu ychwanegu amser fel hyn:

Bar Aberteifi ......... 33 munud yn gynharach

Pont Aberteifi ....... 23 munud yn gynharach

Aberporth ............ 21 munud yn gynharach

Cei Newydd .........   7 munud yn gynharach

Aberaeron ...........   5 munud​ yn gynharach

Y Borth ..............  11 munud yn ddiweddarach

Aberdyfi.............  18 munud yn ddiweddarach

Glandyfi ............  38 munud​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ yn ddiweddarach

Sylwch: Os bydd y tywydd yn wael, gall effeithio ar uchder y llanw.