Adnoddau gwybodaeth

Mae'n werth cynllunio a pharatoi o flaen llaw i gael y gorau o'ch ymweliad.  

Mae Canolfan Croeso Aberystwyth nawr ar agor i'r cyhoedd ar Ddydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Os ydych angen help gallwch gysylltu a'r gwasanaeth twristiaeth trwy gydol yr wythnos ar ebost, dros y ffon neu trwy'r wefan.


service desk

Apiau am ddim

Yn Aberteifi, gallwch ddefnyddio Wi-Fi’r dref am ddim. Gall ymwelwyr â Chastell Aberteifi ddefnyddio Wi-Fi’r castell am ddim i ddysgu mwy am yr adeiladau a’r tiroedd hanesyddol. Gallwch ddilyn tair taith wahanol o amgylch y safle, a gweld lluniau rhyngweithiol, lluniau panormamig 360 gradd, a lluniau o’r castell cyn ac ar ôl y gwaith adfer. Gallwch wylio fideos a gwrando ar straeon sain i ddysgu am hanes y castell, y cyn-berchnogion, a’r ysbrydion sy’n dal i fyw yno.

Gallwch hefyd chwarae gêmau a phosau rhyngweithiol, a chael hyd i eitemau hanesyddol cudd i ddatrys yr Helfa Drysor. Wrth i chi grwydro o amgylch y safle, fe gewch chi hysbysiadau ar eich ffôn am fannau o ddiddordeb, ac fe gewch chi newyddion a gwybodaeth am ddigwyddiadau’r castell yn syth i’ch ffôn.

Ap tref Aberteifi ar Google Play

Ap tref Aberteifi ar yr AppStore

 

Ap Castell Aberteifi ar Google Play

Ap Castell Aberteifi ar yr AppStore

 

Ap Llwybr Arfordir Cymru

Defnyddiwch yr ap hwn i gael teithiau cerdded anghyffredin. Mae’n cynnwys gweithgareddau hwyliog i blant, ac adnoddau rhyngweithiol sy’n gweithio gyda’r byrddau gwybodaeth sydd wedi’u gosod mewn saith lleoliad ar hyd Llwybr Arfordir Cymru. Cei Newydd yw un o’r lleoliadau hyn, union hanner ffordd ar hyd y llwybr.  Gallwch ddefnyddio’r adnoddau rhithwir i ddysgu am Storm Fawr 1859, y storm fwyaf i daro arfordir Cymru erioed, gan gynnwys tri lle yng Ngheredigion: Aberystwyth, Cei Newydd, ac Aberporth.

Cewch fwy o wybodaeth ar wefan Llwybr Arfordir Cymru

 

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli sawl safle yng Nheredigion. Mae dau ap y gallwch eu lawrwlytho. Mae’r ap PlacesToGo yn dangos ble gallwch chi fynd a beth allwch chi ei wneud yng nghoedwigoedd cyhoeddus Cymru a’r Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Gallwch chwilio am fapiau llwybrau cerdded a chanfod i ble i fynd i feicio mynydd ac i farchogaeth mewn coedwigoedd.

Mae’r ap Place Tales yn egluro treftadaeth naturiol a diwylliannol rhai o’r coedwigoedd a’r gwarchodfeydd hyn. Mae’n cynnwys llwybrau sain a chwedlau gwerin i helpu i ddod â’r mannau hyn yn fyw

Gellir lawrlwytho’r ddau ap yn rhad ac am ddim ar Android  a dyfeisiau iOS o wefan Cyfoeth Naturiol Cymru

Cadw

Ar ap Cadw, cewch fanylion holl safleoedd Cadw ledled Cymru, gan gynnwys Ystrad Fflur yng Ngheredigion. 

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim. Cewch fwy o wybodaeth ar wefan Cadw.

 

Gwefan Gwlad y Chwedlau

Ar wefan Gwlad y Chwedlau, cewch hyd i fap sy’n dangos lleoliad straeon a chwedlau o bob math, yn ogystal â gwybodaeth am feirdd a llenorion o bob rhan o Gymru.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Llenyddiaeth Cymru.