Gweithgareddau ac anturiaethau awyr agored yng Ngheredigion

Awydd dianc am gyfnod o fywyd bob dydd y dref a’r ddinas, a darganfod rhan newydd o Gymru? Os felly, dewch ar wyliau i Geredigion i gael antur yn yr awyr agored. Cewch lond ysgyfaint o awyr iach wrth i chi roi cynnig ar weithgareddau o bob math, y cyfan yn nhirwedd drawiadol yr arfordir a’r ucheldir.