Gweithgareddau ac anturiaethau awyr agored yng Ngheredigion

Awydd dianc am gyfnod o fywyd bob dydd y dref a’r ddinas, a darganfod rhan newydd o Gymru? Os felly, dewch ar wyliau i Geredigion i gael antur yn yr awyr agored. Cewch lond ysgyfaint o awyr iach wrth i chi roi cynnig ar weithgareddau o bob math, y cyfan yn nhirwedd arfordir ac  ucheldir trawiadol Ceredigion. 

Wrth gynllunio unrhyw antur awyr agored, mae'n werth dilyn canllawiau mentro'n gall. Gwelwch 'Adventure Smart Cymru'