Digwyddiadau

Gyda rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau i’ch diddanu, mae Ceredigion fel arfer yn fwrlwm o weithgareddau gydol y flwyddyn. Ry’n ni’r Cardis yn gwybod sut i gael hwyl, ac ry’n ni’n barod i ddathlu popeth, o’n ceffylau cynhenid a’r macrell di-nod i gerddorion ac artistiad o fri.  Mae bwyd da a cherddoriaeth dda yn rhan annatod o’n bywyd ac mae yma ddigon i bawb.

Dewch i ymuno yn yr hwyl. Fe welwn ni chi yno!

Mae trefnwyr yn brysur yn paratoi i sicrhau bod digwyddidau yn digwydd yn ddiogel a llawn sbri. Mae rhai digwyddiadau blynyddol heb eu cadarnhau eto. Ewch i wefannau neu gyfryngau cymdeithasol y lleoliadau neu'r trefnwyr am y wybodaeth ddiweddaraf. Gall rhai digwyddiadau fod yn fyw ac ar lein.  

Mae rhestr o ddigwyddiadau yn cael eu rhannu dan ' Events' ar Dudalen Facebook Darganfod Ceredigion hefyd.