Digwyddiadau

Gyda rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau i’ch diddanu, mae Ceredigion fel arfer yn fwrlwm o weithgareddau gydol y flwyddyn. Ry’n ni’r Cardis yn gwybod sut i gael hwyl, ac ry’n ni’n barod i ddathlu popeth, o’n ceffylau cynhenid a’r macrell di-nod i gerddorion ac artistiad o fri.  Mae bwyd da a cherddoriaeth dda yn rhan annatod o’n bywyd ac mae yma ddigon i bawb.

Pan ddaw'r dydd pan fydd yn ddiogel i ni gwrdd unwaith eto -dewch i ymuno yn yr hwyl. Fe welwn ni chi yno!


Ewch i wefannau’r feniws lleoliadau neu drefnwyr digwyddiadau am wybodaeth am digwyddiadau a gweithgareddau ar lein, neu cadwch lygad am yr wybodaeth ddiweddaraf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cadwch lygad am galendr digwyddiadau newydd Darganfod Ceredigion fydd yn cael ei gyhoeddi yma.  Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau ar Dudalen Facebook Darganfod Ceredigion hefyd.