Cerdded Ceredigion

Mae cerdded yng Ngheredigion yn mynd â chi ar hyd y glannau ac i gopaon  Pumlumon ym Mynyddoedd Cambria, a'r llynnoedd sy'n ffynhonnell afonydd nerthol. Gallwch ddilyn llwybrau afon ac ar hyd llwybrau hynafol ar draws y mynyddoedd.

Mae'n hawdd archwilio Llwybr Arfordir Ceredigion mewn talpiau bach, gyda chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus cyfleus ar ôl diwrnod o gerdded. Mae 'na ddigon o lwybrau cerdded lleol i'w mwynhau hefyd.


Llwybr Arfordir Ceredigion

Mae'r trigain milltir o Lwybr Arfordir Cymru sydd yng Ngheredigion gyda amrywiaeth arbennig o dirweddau, gyda golygfeydd godidog tua'r gogledd am fynyddoedd Eryri a phenrhyn Llŷn.  Mae Llwybr Arfordir Ceredigion yn gyfoethog o fywyd gwyllt, nodweddion archaeolegol a daearyddol, a hanes a thraddodiadau lliwgar i'w darganfod ar hyd y daith. 

Llwybr Arfordir Ceredigion


Cerdded ym Mynyddoedd Cambria Ceredigion

Mae llond gwlad o lwybrau cerdded rhagorol ym Mynyddoedd Cambria. Gallwch grwydro’n hamddenol drwy goetiroedd godidog a gweld rhaeadrau rhyfeddol, gan ddilyn ôl troed hen fynachod yr Oesoedd Canol, beirdd a llenorion, a phorthmyn a mwynwyr y 19eg ganrif. A gallwch ddianc rhag prysurdeb y byd a chael hyd i lonyddwch wrth i chi gerdded rhai o lwybrau mwyaf heriol Ceredigion i gopa Pumlumon. Ar ôl cyrraedd y copa, cewch fwynhau golygfeydd trawiadol dros Eryri a Bannau Brycheiniog drwy lygaid gwahanol.

Cerdded ym Mynyddoedd Cambria Ceredigion


Ceredigion wyllt

Mae cefn gwlad Ceredigion yn noddfa i fywyd gwyllt. Mae ein rhostiroedd, ein coedwigoedd, ein hafonydd, a’n lonydd tawel gyda’u perthi blodeuog yn gynefinoedd gwych lle gallwch weld amrywiaeth cyfoethog o adar a chreaduriaid eraill. Ewch am dro; ewch i ymweld ag un o’n gwarchodfeydd natur neu’n canolfannau bywyd gwyllt; neu gadewch i dywysydd lleol profiadol rannu cyfrinachau Ceredigion â chi ar deithiau cerdded a gwibdeithiau.

Ceredigion wyllt


Ceredigion y Celtiaid: bryngaerau ac arwyr chwedlonol

Mae'r meini hirion a'r bryngaerau sy'n britho ein tir yn gofeb drawiadol i aneddiadau cynnar Ceredigion. Yn wir, mae dros 170 o fryngaerau a chlostiroedd wedi'u canfod ledled Ceredigion, o gopa Pumlumon i arfordir Bae Ceredigion, ac mae llawer ohonyn nhw'n gysylltiedig â storiau lleol a chwedlau enwocaf Cymru. 

Ceredigion y Celtiaid: bryngaerau ac arwyr chwedlonol


Llwybrau Ysbryd y Mwynwyr

Dewch i grwydro llwybrau Ysbryd y Mwynwyr i ddarganfod ein treftadaeth mwyngloddio, o arfordir Bae Ceredigion i ddyffrynnoedd Mynyddoedd Cambria.

Llwybrau Ysbryd y Mwynwyr