Llety: ble i aros

Ceredigion yw cartref rhoi o lety mwyaf adnabyddus a nodweddiadol Cymru, sy'n cynnwys gwestai glan môr gyda golygfeydd godidog a thafarndai cefn gwlad sydd bellach yn cynnig profiad penigamp gyda bwydlen arbennig a llety moethus.  Gallwch ddewis aros mewn carafan neu faes gwersylla, neu beth am lety amgen diddorol le gallwch ymlacio gyda prydferthwch natur?


Mae llety ar draws Cymru yn ail agor yn raddol, ond nodwch na fydd rhai llefydd yn gallu ail agor yn llwyr fel o'r blaen, ac mae rhai llefydd yn parhau i fod ar gau tan y flwyddyn nesaf. 

Trefnwch eich llety o flaen llaw, er mwyn tawelwch meddwl, chwiliwch am yr arwydd  'Barod Amdani' (neu 'Good to Go') cenedlaethol.