Tablau Llanw ac arolygon y tywydd

Cyn mentro allan ar hyd yr arfordir, ar y tir neu’r môr, cofiwch gael cipolwg ar y tablau llanw.

Os nad y'ch chi’n gyfarwydd â siâp y traethau a’r pentiroedd, fe allech chi fynd i drafferth os byddwch wedi mentro ychydig yn bellach na’r bwriad, neu os bydd amser wedi hedfan heibio wrth i chi fwynhau'ch hunan.


Yn y tablau isod, fe welwch frasamcan o amser ac uchder y llanw yn Aberystwyth.

I gael syniad o amser y llanw mewn lleoliadau eraill ar hyd Bae Ceredigion, gallwch dynnu neu ychwanegu amser fel hyn:

Bar aber y Teifi - 33 munud (yn gynt na Aberystwyth)
Pont Aberteifi  - 23 munud
Aberporth - 21 munud
Y Cei Newydd  - 7 munud
Aberaeron - 5 munud
Aberystwyth  
Borth + 11 munud (yn hwyrach na Aberystwyth)
Aberdyfi + 18 munud
Glandyfi  + 38 munud

Sylwch: Os bydd y tywydd yn wael, gall effeithio ar uchder y llanw.

Ionawr 2022

  High Water (mtr) Low Water (mtr)
Date A.M Height P.M Height A.M Height P.M Height
01/01/2022 06:26 4.7 18:48 4.8 01:11 0.9 13:33 0.8
02/01/2022 07:13 5.0 19:36 4.9 02:00 0.8 14:25 0.7
03/01/2022 08:00 5.1 20:22 4.9 02:48 0.7 15:15 0.6
04/01/2022 08:45 5.3 21:08 4.9 03:34 0.7 16:03 0.5
05/01/2022 09:30 5.3 21:53 4.8 04:18 0.8 16:48 0.6
06/01/2022 10:15 5.2 22:38 4.7 05:00 0.9 17:31 0.7
07/01/2022 11:00 5.1 23:24 4.4 05:41 1.0 18:12 0.9
08/01/2022 11:47 4.8 - - 06:21 1.2 18:54 1.1
09/01/2022 00:11 4.2 12:36 4.5 07:02 1.4 19:37 1.4
10/01/2022 01:09 3.9 13:00 4.2 07:48 1.6 20:27 1.6
11/01/2022 02:03 3.7 14:36 3.9 08:46 1.8 21:35 1.7
12/01/2022 03:25 3.5 16:06 3.8 10:11 1.9 23:01 1.7
13/01/2022 05:00 3.6 17:25 3.8 11:37 1.8 - -
14/01/2022 05:58 3.9 18:17 4.0 00:07 1.6 12:37 1.6
15/01/2022 06:39 4.1 18:57 4.1 00:57 1.5 13:25 1.5
16/01/2022 07:14 4.2 19:30 4.2 01:38 1.4 14:06 1.3
17/01/2022 07:44 4.4 20:01 4.3 02:14 1.3 14:42 1.2
18/01/2022 08:12 4.5 20:31 4.4 02:48 1.2 15:18 1.1
19/01/2022 08:42 4.7 21:02 4.5 03:22 1.1 15:52 1.0
20/01/2022 09:14 4.8 21:36 4.5 03:55 1.0 16:27 0.9
21/01/2022 09:49 4.9 22:14 4.5 04:30 1.0 17:03 0.9
22/01/2022 10:30 4.9 22:56 4.5 05:07 1.0 17:41 0.9
23/01/2022 11:14 4.8 23:42 4.3 05:47 1.1 18:22 1.0
24/01/2022 - - 12:03 4.6 06:30 1.1 19:08 1.1
25/01/2022 00:34 4.1 12:58 4.4 07:18 1.3 20:00 1.3
26/01/2022 01:33 4.0 14:00 4.2 08:15 1.4 21:07 1.4
27/01/2022 02:40 3.8 15:12 4.0 09:32 1.5 22:42 1.5
28/01/2022 04:01 3.9 16:35 4.1 11:13 1.4 23:59 1.3
29/01/2022 05:16 4.2 17:45 4.3 - - 12:27 1.2
30/01/2022 06:14 4.5 18:39 4.5 01:00 1.1 13:27 0.9
31/01/2022 07:03 4.8 19:27 4.7 01:52 1.0 14:20 0.7