Llenyddiaeth, ffilm a theledu

Yn ôl cynhyrchwyr y Gwyll, y gyfres dditectif sydd wedi’i lleoli yn Aberystwyth a gogledd Ceredigion, mae tirwedd Ceredigion ‘bron yn gymeriad ynddi’i hun’. Mae’r dirwedd hon a’i naws gyfnewidiol wedi bod yn dylanwadu ar awduron ac arlunwyr ers canrifoedd lawer – o gerfiadau carreg i’r sgrin fawr…

 


Llên Ceredigion

Dewch i ddarganfod trysorfa o dreftadaeth lafar ac ysgrifenedig sy’n estyn nôl dros ganrifoedd lawer. Trysorfa sy'n dangos mai Ceredigion yw'r lle i saernïo geiriau i ddiddanu, darbwyllo a dadlau. O hen chwedlau a barddoniaeth gynnar i nofelau cyfoes, dramâu a straeon i blant, mae Ceredigion wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr at lenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig.

Llên Ceredigion


Dylan ac RS Thomas - dau fardd Eingl Gymreig yng Ngheredigion

Roedd gan ddau o’n beirdd Eingl-Gymreig mwyaf gysylltiadau agos â Cheredigion. I Dylan Thomas, awdur Under Milk Wood, Ceredigion oedd ‘y lle mwyaf gwerthfawr yn y byd’.

Fe gafodd RS Thomas, yntau, ei ysbrydoli gan dirwedd dyffryn Dyfi, ac fe adawodd ei farc ei hun ar yr ardal.

Dylan ac RS Thomas - dau fardd Eingl Gymreig yng Ngheredigion


Ceredigion ar ffilm a theledu

Yn ôl cynhyrchwyr Y Gwyll, y gyfres dditectif sydd wedi’i lleoli yn Aberystwyth a gogledd Ceredigion, mae tirwedd Ceredigion ‘bron yn gymeriad ynddi’i hun’. Gyda lleoliadau trawiadol, llinellau stori dramatig, a chymeriadau lliwgar, dyma stori Ceredigion ar y sgrin…

Ceredigion ar ffilm a theledu