Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ceredigion 2022

Tregaron fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru yn 2022. Darganfyddwch fwy am y digwyddiad ei hun, y lleoliad a hanes yr eisteddfod yng Ngheredigion o'r cychwyn cyntaf yn Aberteifi i'r wyl fyrlymus pan mae'r genedl yn dod at ei gilydd i ddathlu.  Mae Ceredigion gyfan yn edrych ymlaen at eich croesawu. 

Gwefan yr Eisteddfod Genedlaethol - am y diweddaraf

Canllaw i ymwelwyr newydd i'r Eisteddfod