Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ceredigion 2022

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Cymru'n dod i Geredigion yn 2022, wedi i'r wyl gael ei gohirio o 2020.   Am y wybodaeth ddiweddaraf i wneud y gorau o'ch ymweliad â Maes yr Eisteddfod yn Nhregaron, y seremoniau,  a digwyddiadau a'r gweithgareddau drwy gydol yr wythnos gwelwch wefan yr Eisteddfod Genedlaethol.

https://eisteddfod.cymru/